Редакція газети

1
Редактор
Тетяна Сергіївна ПІДГОРОДЕЦЬКА
Тел: 5-25-55
Фотокореспондент
Фотокореспондент
Юрій Васильович БОНДАРЄВ
Кореспондент
Кореспондент
Вікторія Петрівна ЗОЛОТАРЕВСЬКА
Тел: 5-22-17
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер
Ірина Анатоліївна КИСЛЕНКО
Тел: 5-24-32
Оператор комп’ютерної верстки
Оператор комп’ютерної верстки
Анна Григорівна МАЦУЛЯК
Тел: 5-45-63

Наша редакція
Наша редакція