Скадовське краєзнавство
Скадовський край в епоху середньовіччя
Карта Польщі та Литви1(739 р.)
Латинський період для Північного Причорномор’я починається з тих часів, коли вказані території потрапили у сферу інтересів Римської та Візантійської імперій, а пізніше Венеціанської та Генуезької республік. Нестор Літописець у «Повісті минулих літ», говорячи про договір вiзантiйцiв із русичами від 945 року, вказує: «Не мають права русичі зимувати в гирлі Дніпра, на Білобережжі та біля Святого […]
Епоха монгольської культури
Пояс кєблєулів, із зображенням дракона, знайдений у Карзі.
У 1222 році монгольські орди під проводом Субудай-багатура та Джебе вдерлися у степи Північного Причорномор’я і, розбивши половців поблизу Половецького валу (Перекоп), пішли в Крим на зимівлю. А переможений половецький хан Котян Ситоєвич втік до свого зятя – галицького князя Мстислава Мстиславовича. Цей князь об’єднав руських князів у квітні 1223 року. Руські війська вирушили з […]
Місцями козацької слави
Похід 1_сайт
Як стверджує Московський літопис, у лютому 1559 року воєвода Данило Федорович Адашев отримав від російського царя Івана IV завдання вийти у Чорне море і нанести військовий удар по кримських татарах. Було побудовано флотилію з майже 200 козацьких човнів-чайок для восьмитисячного війська. Значну його частину становили запорозькі козаки. У травні того ж року була зроблена зупинка […]
Скадовський фронт: хроніка подій
сайт_Лиховид
На початок війни у місті Скадовську, в будівлі по вулиці Пролетарська,1, розміщувалася 4-та прикордонна комендатура 26-го Одеського прикордонного загону. У ніч на 22 червня 1941 року загін старшого лейтенанта Володимира Артемовича Рибакова, з 2-ї бригади торпедних катерів Очаківської військово-морської бази, брав участь у спільних з прикордонниками навчаннях по висадці десанту в районі Скадовська. З червня […]
Половецький степ
Залишки половецького казана з с. Широке.
У ІІІ ст. н.е. військова могутність сарматів була ослаблена готами. Саме з 230 р. н.е. у причорноморський степ приходять германські племена остготів, які на Нижньому Дніпрі та Надазов’ї заснували державу та дали річці Borysthenis сучасну назву Данапр (Дніпро). Проте в межах сучасного Скадовського району не виявлено решток поселень або поховань цього народу. Готський союз був […]
Міста та острови Сарматії
Реконструкція античного берега Джарилгацької затоки.
Скіфів витіснили з лівобережного Причорномор’я племена сарматів. Сармати – це загальна назва споріднених зі скіфами кочових іраномовних племен скотарів, що вживалася еллінськими й римськими істориками. Останні розміщали в Північному Причорномор’ї, на лівобережжі Дніпра, сарматські племена роксоланів. Назва «роксолани» означає в перекладі «світлі арії». Ці племена залишили нам кургани біля міста Скадовськ, селища Лазурне, сіл Озерне […]
Кургани та ріки Скіфії
Лекіф і канфар/
Скіфи, які жили в степу, займалися напівкочовим скотарством і ховали своїх одноплемінників у впускних похованнях та насипали над ними величні кургани. Біля селища Лазурне, в кургані №17, визначено впускне скіфське поховання VI ст. до н.е. На цьому місці могильна яма не відслідковується. На глибині 0,6 м знаходився скелет похованого, на якому лежав череп коня. При […]
Прадавня історія Скадовського краю
Посуд катакомбної культури.
Іс­то­рія на­шо­го краю ду­же ці­ка­ва, та на­скіль­ки гли­бо­ко ми зна­ємо її? Сво­їми до­слі­джен­ня­ми з чи­та­ча­ми на сто­рін­ках га­зе­ти, у новій рубриці, буде ді­литися ві­до­мий ска­дов­ський іс­то­рик-крає­зна­вець Олег Ли­хо­вид. Іс­то­рія за­се­лен­ня лі­во­бе­реж­ної Херсон­щи­ни ся­гає епо­хи ме­золіту, тоб­то се­ред­ньо­го кам’яно­го ві­ку. Решт­ки най-дав­ні­ших по­се­лень знай­де­но бі­ля сіл Лю­би­мів­ка Ка­хов­сько­го райо­ну, Ка­їри Горнос­та­їв­сько­го райо­ну, Ми­хайлів­ка Но­во­тро­їць­ко­го району та […]